Caja de Haan - Emotioneel Welzijnscoach / Kindercoach
Consult voor volwassenen


Een consult is waardevol omdat cliënt en coach samen tot de essentie van de problematiek kunnen komen. Daarnaast kan een consult een andere kijk op de situatie/problematiek geven, wat verhelderend kan zijn en nieuwe inzichten kan brengen.  

In een individueel gesprek krijgt de cliënt “handvatten” mee, waarmee hij/zij zich staande kan houden in moeilijke situaties, met als uiteindelijk doel volledig op eigen kracht weer verder te kunnen. 

Ik maak gebruik van EFT (Emotional Freedom Techniques), NEI (Neuro Emotonele Integratie) en geef  ondersteuning met Bach Bloemen Remedies. 

Een consult duurt circa een uur.
De prijs bedraagt 50 Euro