Caja de Haan - Emotioneel Welzijnscoach / Kindercoach
                                      
Het zijn niet de omstandigheden die bepalen hoe jij je voelt,

het is je eigen houding tegenover die omstandigheden.

(De Dalai Lama)